Usługi

Pomoc prawna na rzecz klientów indywidualnych obejmuje porady prawne w formie konsultacji osobistych oraz reprezentowanie klientów w sądach. Kancelaria sporządza pisemne opinie oraz analizy prawne, uczestniczy w negocjacjach oraz reprezentuje Klientów przed sądami, urzędami i instytucjami. 

Nasza oferta skierowana do przedsiębiorców obejmuje zarówno doraźną pomoc prawną, jak i stałą obsługę prawną bieżącej działalności gospodarczej.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów - kancelaria rozszerzyła zakres działalności o zagadnienia związane z prawem wspólnotowym. Usługi te skierowane są w szczególności do osób i podmiotów chcących uczestniczyć w obrocie gospodarczym innych państw. 


Obejmują one podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, tworzenie spółek, w tym spółek z udziałem kapitału miejscowego, a także nawiązywanie współpracy z podmiotami zagranicznymi na podstawie umów cywilno-prawych. 


Kancelaria pomaga także obcokrajowcom zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą, nabywać nieruchomości, zamieszkać lub podjąć naukę na terytorium RP.

Obszary praktyki

 

 • Prawa rodzinnego

 • Prawa spadkowego

 • Podziały majątku i spadku

 • Prawa Pracy

 • Prawa karnego

 • Odszkodowania za wypadki drogowe

 • Odszkodowania za błędy medyczne

 • Prawa ubezpieczeń

 • Odszkodowania od Skarbu Państwa

 • Prawo spółek

 • Prawo umów

 • Prawo obrotu nieruchomościami

 • Prawo pracy

 • Prawo mediów i własności intelektualnej

 • Windykacja wierzytelności

 • Prawo podatkowe

 

 

© 2016 Kancelaria Adwokacka Grażyna Michalska