1/1
O kancelarii

 

Adwokat Grażyna Michalska prowadzi indywidualną praktykę prawniczą od 1987r. Pracowała jako radca prawny do roku 1995, kiedy to uzyskała tytuł zawodowy adwokata i założyła indywidualną Kancelarię Adwokacką.


W oparciu o zdobyte wcześniej doświadczenie kontynuowała stałą oraz doraźną obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawo pracy, prawo podatkowe i karnoskarbowe. 
 

Usługi

 

Pomoc prawna na rzecz klientów indywidualnych obejmuje porady prawne w formie konsultacji osobistych oraz reprezentowanie klientów w sądach.

Kancelaria sporządza pisemne opinie oraz analizy prawne, uczestniczy w negocjacjach oraz reprezentuje Klientów przed sądami, urzędami 
i instytucjami.

ul. Nowy Rynek 3
85-131 Bydgoszcz
 
tel. 052 348 71 77 
tel. +48604973905
tel./fax 052 373 33 30
Dla przedsiębiorców

Nasza oferta skierowana do przedsiębiorców obejmuje zarówno doraźną pomoc prawną, jak

i stałą obsługę prawną bieżącej działalności gospodarczej.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów - kancelaria rozszerzyła zakres działalności o zagadnienia związane z prawem wspólnotowym. Usługi te skierowane są w szczególności do osób i podmiotów chcących uczestniczyć w obrocie gospodarczym innych państw. 


Obejmują one podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, tworzenie spółek, w tym spółek z udziałem kapitału miejscowego, a także nawiązywanie współpracy z podmiotami zagranicznymi na podstawie umów cywilno-prawych. 


Kancelaria pomaga także obcokrajowcom zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą, nabywać nieruchomości, zamieszkać lub podjąć naukę na terytorium RP.

Obszary praktyki
 • Prawa rodzinnego

 • Prawa spadkowego

 • Podziały majątku i spadku

 • Prawa Pracy

 • Prawa karnego

 • Odszkodowania za wypadki drogowe

 • Odszkodowania za błędy medyczne

 • Prawa ubezpieczeń

 • Odszkodowania od Skarbu Państwa

 • Prawo spółek

 • Prawo umów

 • Prawo obrotu nieruchomościami

 • Prawo pracy

 • Prawo mediów i własności intelektualnej

 • Windykacja wierzytelności

 • Prawo podatkowe

© 2016 Kancelaria Adwokacka Grażyna Michalska